Přihlásit se
tel: 604 723 728
info@detska-lehatka.cz
Kategorie

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Postup při reklamaci :

  1. Informujte nás o reklamaci mailem, přiložte fotodokumentaci, ze které bude možné posoudit oprávněnost reklamace.
  2. V případě potřeby bude zboží odesláno k posouzení. V žádném případě nikam nic neposílejte bez předchozí domluvy s prodejcem.
  3. V případě odesílání zboží k reklamaci do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.


Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

  1. Výrobek byl poškozen při přepravě a tato skutečnost nebyla zapsána v přepravním listě. (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací či špatnou montáží nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

 

Reklamační protokol


DomůDomů


Kontakty: email: info@detska-lehatka.cz, telefon: 604 723 728, bankovní účet: 22554477/2010 (Fio banka), IČO: 87544989, DIČ: CZ8408075544